ANY - projektová kancelář - Ing. Arnošt Polák

Nabídka služeb

  • projektová dokumentace technických zařízení budov,
  • projektová dokumentace inženýrských sítí,
  • zaměření stávajícího stavu a pasportizace objektů,
  • inženýrská činnost pro povolování staveb,
  • příprava stavby k realizaci (dopravní opatření, zábory)