ANY - projektová kancelář Ing. Arnošt Polák

O nás

  • Projektová dokumentace stavebních úprav plynovodů, přeložek plynovodů a nových plynovodů včetně aplikace moderních bezvýkopových technologií.
  • Projektová dokumentace odběrních plynových zařízení
  • Inženýrská činnost pro povolení stavby
  • Příprava stavby k realizaci (projednání záborů, dopravně inženýrské opatření…)